Aphrodite
Previous
 
next
Shepherd
 

APHRODITE
Italian, mid 19th Century
on a 3 part plinth

Statue height
Statue width
Plinth height
Plinth width
 
54"
16"
19"
19" x 19"
   
 
 
 
LOWER BOWCOMBE FARMHOUSE, UGBOROUGH, IVYBRIDGE, DEVON, PL21 OHN ENGLAND
TEL: +44 (0) 1752 691543 FAX: +44 (0) 1752 893644